Registrační formulářRegistration form

Fakturační údaje
Invoice data

Podmínky registrace [Registration Terms]

 • Konferenční poplatek prosíme uhradit na účet pořadatele u UniCredit Bank
  číslo účtu: 2110560278/2700
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  Želetavská 1525/1
  140 92 Praha
 • Variabilní symbol – číslo objednávky, obdržíte e-mailem po odeslání vyplněného registračního formuláře.
 • SWIFT: BACX CZ PP
 • IBAN: CZ62 2700 0000 0021 1056 0278
 • Závazná registrace bude provedena pouze na základě připsání konferenčního poplatku na účet pořadatele.
 • Zálohová faktura není daňovým dokladem, DPH je pouze informativní.
 • Daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku obdrží e-mailem kontaktní osoba.
 • Zrušení registrace není možné, ale je možné zastoupení jinou osobou.
 • Při úhradě je nutno použít variabilní symbol, nelze-li přímo, uveďte ho do zprávy pro příjemce.

Přehled workshopů (**)

Workshopy se uskuteční dne 17.10. 2016 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 • U1 - LMS Moodle 3.1 pro učitele - základní (proběhne dopoledne)
 • U2 - LMS Moodle 3.1 pro učitele - pokročilí (proběhne odpoledne)
 • A - LMS Moodle 3.1 pro administrátory začátečníky (proběhne dopoledne)
 • A - LMS Moodle 3.1 pro administrátory začátečníky (proběhne odpoledne)

 

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.
Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference.
(**) Účast na workshopech je oddělená akce. Vložné na workshopy nezahrnuje účast na konferenci a na společenském večeru.

Seznam přihlášených účastníků
List of participants
#Jméno a příjmení
Full name
E-mailStudent *KonferenceWorkshop pro učitele - základní (U1)Workshop pro učitele - pokročilí (U2)Workshop pro administrátory (A) dopoledneWorkshop pro administrátory (A) odpoledneOdebrat
Remove
#list#Odebrat účastníka
Přidat účastníka

Kontaktní osobaContact person

Mgr. Michal Bajer
michal.bajer@pragodata.cz
+420 724 770 928

Kontaktní osoba pro platby
Contact person for payments

Michaela Tesařová
michaela.tesarova@pragodata.cz
+420 545 211 580