Registrační formulářRegistration form

Fakturační údaje
Invoice data

Podmínky registrace [Registration Terms]

 • Konferenční poplatek prosíme uhradit na účet pořadatele u UniCredit Bank
  číslo účtu: 2110560278/2700
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  Želetavská 1525/1
  140 92 Praha
 • Variabilní symbol – číslo objednávky, obdržíte e-mailem po odeslání vyplněného registračního formuláře.
 • SWIFT: BACX CZ PP
 • IBAN: CZ62 2700 0000 0021 1056 0278
 • Závazná registrace bude provedena pouze na základě připsání konferenčního poplatku na účet pořadatele.
 • Zálohová faktura není daňovým dokladem, DPH je pouze informativní.
 • Daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku obdrží e-mailem kontaktní osoba, jejíž e-mail uvedete do registračního formuláře.
 • Zrušení registrace není možné, ale je možné zastoupení jinou osobou.
 • Nebude-li konferenční poplatek připsán k datu 17. 9. 2024 na našem účtu, je nutné platbu prokázat při registraci na MoodleMoot.cz 2024 předložením např. výpisu z účtu nebo potvrzením o provedené transakci.
 • Při úhradě je nutno použít variabilní symbol, nelze-li přímo, uveďte ho do zprávy pro příjemce.

 

Seznam přihlašovaných účastníků
List of participants
#Jméno a příjmení
Full name
E-mailStudent *KonferenceWorkshop (U1) - dopoledneWorkshop (U2) - odpoledneWorkshop (A) - dopoledneWorkshop (A) - odpoledneOdebrat
Remove
##list#Jméno a příjmení
Full name
E-mailStudent *KonferenceWorkshop (U1) - dopoledneWorkshop (U2) - odpoledneWorkshop (A) - dopoledneWorkshop (A) - odpoledneOdebrat účastníka
Přidat účastníka
 • Politika bezpečnosti PragoData Consulting s.r.o.

  Společnost PragoData Consulting, s.r.o., jako správce osobních údajů bere Vaše soukromí velmi vážně. Abychom Vám mohli umožnit bezproblémovou registraci, musíme získat a zpracovat některé Vaše osobní údaje.

  Co je shromažďováno?

  V systému jsou shromažďovány informace z registračního formuláře, které získáváme při vytváření registrace.
  Minimálně je to celé jméno a e-mailová adresa. Další údaje jsou organizační, podle potřeb správce údajů. (Dobrovolně vyplněné položky jsou také předmětem ochrany.)
  Zpracovávané informace nejsou předávány třetí straně.

  Jak se tyto informace používají?

  Tyto informace slouží pouze k zajištění registrace na mezinárodní konferenci MoodleMoot.cz 2024.

  Koho můžu kontaktovat?

  Společnost PragoData Consulting, s.r.o., lze kontaktovat na adrese info@pragodata.cz.

  Jak dlouho jsou data uložena?

  Vaše osobní údaje jsou uloženy, pokud provedete registraci na konferenci. Informace o profilu budou odstraněny po 10 letech nebo na Vaše vyžádání o odstranění vašich údajů.

  Jak mohu odvolat svůj souhlas společnosti PragoData Consulting, s.r.o., aby ukládal a zpracovával mé osobní údaje?

  Pokud jste dříve souhlasili s tím, že společnosti PragoData Consulting, s.r.o., povolíte ukládání a zpracování vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a chcete svůj souhlas odvolat, zašlete prosím e-mail na adresu info@pragodata.cz.

  Jak mohu požádat o opravu nebo smazání mých osobních údajů?

  Máte-li nějaké dotazy nebo chcete, aby byly opraveny nebo smazány jakékoli jiné údaje, zašlete prosím e-mail na adresu info@pragodata.cz.

  Jak si mohu vyžádat záznam o všech mých osobních datech, která byla shromážděna?

  Můžete si vyžádat záznam o všech osobních údajích týkajících se vás, které byly shromážděny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li tak učinit, pošlete prosím e-mail na adresu info@pragodata.cz.

Kontaktní osobaContact person

Mgr. Michal Bajer
michal.bajer@pragodata.cz
+420 724 770 928

Kontaktní osoba pro platby
Contact person for payments

Andrea Jelínková
andrea.jelinkova@pragodata.cz
+420 602 333 990